Webáruházunkban cookie-kat használunk, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk és a böngészés is biztonságos legyen.

A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.

Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

Szerzői jogok és magáncélú felhasználás vélelme:

1.1 SZERZőI JOGOK:A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi olyan kiadvány, fotó, kreatív ötlet és írás szerzői, szellemi jogával, amely a jelen honlapon elérhető. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is.Ezen kívül a nyomtatott kiadványok minden esetben úgynevezett impresszumot is, míg a fényképek vízjelet is tartalmazhatnak, amelyben/amelyen feltüntetésre kerül a szerzői jogokra történő utalás. Nemcsak a szerzői tartalmak használata, de ezen megjelölések eltávolítása is megvalósíthatja a szerzői jogok sérelmét Kiadványnak és szerzői tartalomnak minősülnek a jelen honlapon található bejegyzések, megfogalmazások, blogírások, termékleírások és más, a honlap üzemeltetőjének gondolatait tartalmazó szövegek, képek, összefüggések. 

1.2 MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS: A szerző ezúton is közli a tisztelt honlap látogatókkal és érdeklődőkkel, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely a honlapról elérhető, vagy off-line kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik személyek ellenérték és engedély nélkül hasznosítsák. A szerző kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy az érdeklődők/olvasók a szerző anyagait saját, magáncélra használják. Bármilyen vitás helyzet, félreérthető kommunikáció esetén úgy kell tekinteni a jelen honlapon található Általános Szerződési Feltételek és a jelen  Jogi Nyilatkozat alapján, hogy a szerző valamennyi félreértelmezett vagy nem egyértelmű nyilatkozata kizárólag olyan tartalmat jelenthet, amelyben a szerző nem járul hozzá engedély nélkül és ellenérték nélkül történő üzleti célú felhasználáshoz, átvételhez, és bármilyen célú többszörözéshez, értékesítéshez, átdolgozáshoz sem. A szerző hozzájárulása kiterjesztőleg nem értelmezhető.

1.3 HOZZÁJÁRULÁS: Tisztelt Honlaplátogató! Ha Ön mégis a honlapot üzemeltető szerző alkotásait szeretné forgalmazni vagy közzétenni valahol, írjon neki, és kérje írásos előzetes hozzájárulását, hiszen ő a jogtulajdonos. A honlapon és a jelen Jogi Nyilatkozat alján is megtalálja a szükséges kapcsolatfelvételhez az elérhetőségeket. A jogtalan felhasználás és másolás jogkövetkezményei

2.1 KÖTBÉR A JOGTALAN MÁSOLÁSÉRT: A szerző a honlapon található Általános Szerződési Feltételekkel és a jelen Jogi Nyilatkozattal fenntartja magának a jogot, hogy a jogtalanul és előzetes írásbeli engedélye nélkül átvett, magáncélon kívül a szerző engedélye nélküli üzleti célra hasznosított vagy közzétett anyagok (szövegek vagy képek) használatáért használati díjként kötbért és sérelemdíjat is követeljen. A használati kötbér összege (tekintettel arra, hogy túlzott kötbért nem lehet kikötni, és a kötbérnek arányosnak kell lenni a szerző jó hírnevét érő veszteségeivel és akár az elmaradt hasznával is, amely az engedély nélkül felhasznált szöveges anyagok értékesítéséből és használatából őt hátrányként éri), engedély nélküli, bizonyítható másolásonként illetve felhasználásonként 50.000 Ft egyszeri jogsértési kötbér jár. Fotók, képek és dizájnelemek felhasználása pedig 25.000 Ft / grafika vagy fotóelem stb. díjjal jár. Ezen kívül a szerző jogosult sérelemdíjat is követelni a neki okozott hátrányokért. Tájékoztatjuk a T.Másolókat, hogy sem a sérelemdíj esetén, sem a kötbér követelés esetén nem kell bizonyítania tényleges károkat, a 2013. évi V. tv. alapján. Másolásnak minősül és a kötbért megalapozza legalább 1 bekezdés szó szerinti vagy nagyban hasonló módon történő átvétele (pl. egyes szavak, kötőszavak kicserélésre már szóra, a szöveg egészének átszerkesztése nélkül), vagy akár egyetlen oldalnyi szöveg, vagy egyetlen kép vagy képrészlet másolása, feltöltése, vagy engedély nélküli sokszorosítása is. Amennyiben a jogellenes tartalmak üzleti megszerzése a szerzőnek költséget okoz (pl. a másolónál történő  próbavásárlás), úgy ennek költségét is a másolóra hárítjuk.Ez a térítés (kötbér + sérelemdíj összege együtt) egy átalány kártérítés nem csak a másolásból eredően, feltételezhetően a szerző által a jövőben eladni nem tudott kiadványokért (mint elmaradt haszon), hanem a felhasználásból eredően a szerző személyét ért sérelemért (nem vagyoni jogsértési kárkompenzáció) is. 

2.2 KÁRTÉRÍTÉS: Tekintettel arra, hogy a honlapon termékértékesítés is történik, vélelmeznünk kell, hogy értékesítést elősegítő szöveges elemek és terrnékfotók vagy más arculati elemek másolása olyan célt szolgál, amely a jogtulajdonost bevételtől fosztja meg. A kötbéren kívül a jogtulajdonos jogosult az elmaradt hasznát is követelni, amennyiben az értékesítésében a másolási időszak alatt olyan mértékű visszaesést tapasztal, amely feltételezhetővé teszi, hogy a másolt tartalmakkal előállított üzleti célú egyéb tartalmak a jogtulajdonos bevételének csökkenését okozhatták a megtévesztés látszata miatt. Ezzel kapcsolatos jogérvényesítésben a jogtulajdonos minden jogát fenntartja. Eljárás a jogellenes másolás esetén:

3.1 FELSZÓLÍTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE: Amennyiben a szerző jogtalan másolást, vagy jogellenes felhasználást észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a másolástól való azonnali tartózkodásra, és közli vele a fent nevezett kötbér, sérelemdíj vagy kártérítés összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 3 napon belül megfizetnie azt.A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles, amennyiben a kötbéren kívül nem követelne kártérítést is. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

3.2 SZERZŐI JOGI VÉDELEM: A szerző tájékoztatja a T. Honlaplátogatókat és érdeklődőket, hogy amennyiben szerzői jogi sérelem éri, úgy annak fenntartása mellett, hogy elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani, saját jogi ügyeit nem maga érvényesíti, hanem szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi irodával fog eljárni.Amennyiben Ön is azt észleli, hogy a www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu vagy Jász Anita szerző mint jogtulajdonos anyagait (szöveget vagy képi tartalmat) másolják, vagy általa nem engedélyezett módon valahol értékesítik, kérjük segítse a szerzőt jogai védelmében és értesítse őt a lenti ügyfélszolgálati címen látható telefonszámon és e-mail címen, hogy mielőbb lépéseket tehessen a jogtalan másolók ellen.

3.3 JOGSZABÁLYOK: A szerzői jogi alkotásokra – és a jogsértések következményeire - nemcsak a Polgári törvénykönyv, a Szerzői jogi törvény, de még a Büntető törvénykönyv is tartalmaz védelmi rendelkezéseket. Köszönöm, ha betartja ezeket és nem sérti a szerzői alkotásokat!

3.4. JOGTULAJDON ELÉRHETŐSÉGEI: A honlap üzemeltetőjének, mint jogtulajdonosnak, és mint szerzőnek, továbbá a webhosting szolgáltatónak az adatai: NÉV: TNZ Tibeti Bolt  Kft.Székhelye: 2085 Pilisvörösvár Dugonics u. 7. Adószáma: 23700921-2-13 Cégjegyzék száma: 13-09-152072 Ügyvezetője:  Jász Anita Szerző személyesen: Jász Anita Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, igénybejelentés: puresilk.tnz@gmail.com Ügyfélszolgálati elérhetőség (központi iroda): 1071 Budapest, Dózsa György u. 8. Telefonszám: +36208070665 E-mail cím a kapcsolatfelvételhez: puresilk.tnz@gmail.com E-mail cím a reklamációkhoz vagy igénybejelentésekhez: puresilk.tnz@gmail.com Kövessen minket a Facebookon itt: https://www.facebook.com/valodi.selyem.sal.kendo WEBHOSTING TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ: Cégnév: ShopRenter.hu Kft Adószám: 23174108-2-09 Cg.: 09-09-020636 Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. A jelen JOGI NYILATKOZAT  2014. November 15. napja óta hatályos. A jogtulajdonos fenntartja jogát a jelen JOGI NYILATKOZAT egyoldalú, de a honlap használójára nézve továbbra is méltányos és jogszerű módosítására.